top of page


Laat je fantasie uitkomen, niet enkel ervan dromen. Make your fantasy come true, don't just dream it.

Untitled
Home: Welkom
Untitled

Mistress Poison

Ik ben zorgzaam en meedogenloos zo kan ik het best omschreven worden. Door mijn lief uiterlijk en mijn always smiling face met de juiste teasing word ik over het algemeen onderschat. Mijn sadistische geest neemt graag de overhand. En toch wanneer ik in je oor fluister kan het steeds opwindend zijn.  Ik ben zeer fantasierijk waardoor elk spel een andere dimensie krijgt. Elk spel is uniek. Ikzelf beleef heel veel plezier tijdens het spel dat je ook zal merken. Bij mij ben je geen nummer... Alles is bespreekbaar. Mail me gerust met je fantasie. Zowel ervaren subs/slaven als nieuweling ben je welkom bij mij evenals mensen met een beperking. 

GEEN SEKS MET MIJ.

I am caring and ruthless that is how I can best be described. Because of my sweet appearance and my always smiling face with the right teasing, I am generally underestimated. My sadistic mind likes to take over. And yet when I whisper in your ear it can still be exciting. I am very imaginative which gives each game a different dimension. Every game is unique. I myself have a lot of fun during the game that you will also notice. You are not a number to me... Everything is negotiable. Feel free to email me with your fantasy. Both experienced subs/slaves and newcomers are welcome with me as well as people with disabilities. NO SEX WITH ME


Home: Over

Sessie boeken

20220329_102518-01.jpeg

SESSIE BOEKEN

Hoe boek je een sessie.Een sessie met mij kan in principe alle dagen wanneer mijn agenda dit toelaat. Een afspraak zal gaan via mails. Personen die zich niet aan de afspraken houden komen op een zwarte lijst. Wat ik verwacht in je mail is een beschrijving naar wat je juist op zoek bent en wat je verlangt in het spel. Zo moeten we niet uren over en weer mailen. 
●Naar wat voor sessie ben je op zoek.

●Je grenzen en wensen

●Beschrijving van wat je wil.

●Enkele datums en tijdstippen en hoelang je een sessie wilt boeken. Dit kijk ik dan na in de agenda wat kan. Momenteel ben ik beschikbaar in Oost-vlaanderen geen extra kost voor verplaatsing,Antwerpen


How do you book a session? A session with me is in principle possible on any day, when my agenda allows. An appointment will be made by e-mail. People who do not keep to the agreements will be blacklisted. What I expect in your email is a description of exactly what you are looking for and what you want in the game. This way we don't have to email back and forth for hours.

●What kind of session are you looking for.

●Your limits and wishes

●Description of what you want.

●Some dates and times and how long you want to book a session. I then check this in the agenda to see what is possible.

I am currently available in East Flanders, no extra costs for relocation, Antwerp.

Home: Diensten
bottom of page